Danh mục tập hợp các “cổ mộc quái thụ” đẹp hiếm có.
Mỗi cây có vẻ đẹp riêng và là một phiên bản duy nhất.