CCMB đã chọn lọc riêng những loài cây thích hợp trồng ban công, sân vườn cho các bạn.
Đặc điểm của nhóm cây này là cây ưa sáng, chịu được ánh nắng trực tiếp và có khả năng chịu hạn.