Danh mục bao gồm những loài cây ưa sáng trồng ban công, sân vườn với vẻ đẹp chính đến từ thân và lá.