Cây Cảnh Miền Bắc không kinh doanh chậu.
Chúng tôi sẽ đến các đại lý chọn mua chậu giúp quý khách và hỗ trợ lên chậu/chuyển chậu miễn phí.

Cam kết giá chậu tại CCMB bằng giá đại lý.