Cây Công Trình gồm những loài cây ưa sáng có sức sống mạnh mẽ, ít sâu bệnh và không tốn công chăm sóc.
Cây Công Trình thường được trồng ven đường giao thông hoặc trong các công trình công cộng.
Các cây công trình được CCMB cung cấp với số lượng không giới hạn và luôn có sẵn.
Mua nhiều giảm giá cực sâu.