Khoa học Phong Thủy ngày nay được áp dụng nhiều trong lựa chọn và bố trí cây cảnh nội thất và ngoại thất giúp cho môi trường sống trở nên hài hòa.
Nhờ đó giúp thúc đẩy các mục đích cụ thể của gia chủ.