Các loài cây gỗ lớn đóng vai tròng tích cực trong điều hòa khí hậu. Ngoài ra chúng còn mang tính thẩm mỹ và tạo dựng cảnh quan cực kì tốt.

Các loài cây dưới đây có đặc điểm:
 ? Dễ Trồng
? Kích thước đa dạng
? Khó gãy đổ
? Giá tốt nhất Miền Bắc