Cây trồng viền là những loài cây bụi hoặc thân thảo thường được chọn trồng ven đường hoặc trồng nền trong các công trình.

Cây Trồng Viền có đặc điểm:
 👉 Dễ sống.
 👉 Dễ chăm sóc.
 👉 Ít sâu bệnh.
 👉 Giá rẻ