Cây trồng viền là những loài cây bụi hoặc thân thảo thường được chọn trồng ven đường hoặc trồng nền trong các công trình.

Cây Trồng Viền có đặc điểm:
 ? Dễ sống.
 ? Dễ chăm sóc.
 ? Ít sâu bệnh.
 ? Giá rẻ