Các loài hoa có hương thơm rất mạnh và bay xa. Hương thơm nổi bật ngay cả khi được trồng ngoài trời.