Đây là các chuỗi sản phẩm Bonsai được chế tác hàng loạt để giảm giá thành.
Hình dáng dựa theo form của cây phôi, triết lý bonsai và sự ngẫu hứng của nghệ nhân. Chính vì thế tuy được tạo thế hàng loạt nhưng các cây Bonsai trong serie vẫn là sản phẩm độc nhất và giữ nguyên giá trị nghệ thuật.